SK | DE

PROFIL SPOLOČNOSTI

 

Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je kapacitná výpomoc vyškolených a vysokokvalifikovaných pracovníkov v strojárenských profesiách podľa požiadaviek odberateľa prác.

 

Štruktúra našich služieb je využiteľná v strojárenských výrobných podnikoch ako aj v podnikoch so zameraním na montážne práce a v podnikoch so zameraním na demontážne práce a spracovanie kovového odpadu.

 

Od počiatku sa spoločnosť orientovala na práce spracovania kovového odpadu, postupne však svoju pôsobnosť rozšírila aj na práce vo výrobe a na opravy a montáže zariadení pre chemický, energetický a plynárenský priemysel.

 

Kvalita vykonaných prác, primeraná cena, spoľahlivosť a etika v podnikaní sú základom úspešnosti našej firmy.

 

Spoločnosť je orientovaná na zákazníka a jej prvoradou snahou je splnenie očakávaní zákazníka a trhu, pri akceptovaní všetkých zákonných požiadaviek, predpisov a noriem týkajúcich sa výrobkov a služieb.